جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بهبود الگوريتم اجتماع ذرات توسط آناليز حساسيت جهت تشخيص خرابي سازه ها
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:9
حجم فایل:401.32 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بهبود الگوريتم اجتماع ذرات توسط آناليز حساسيت جهت تشخيص خرابي سازه ها

نویسندگان:
سعيد شجاعي [استاديار دانشگاه شهيدباهنركرمان]
پيمان تركزاده [استاديار دانشگاه شهيدباهنركرمان]
فاطمه سروي [دانشجوي كارشناسي ارشد سازه]

چکیده مقاله:

دراين تحقيق الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات بهبودداده شده و از آن جهت تشخيص خرابي درسازه ها استفاده ميگردد اين روش غيرمخرب تشخيص خرابي مبتني برانرژي كرنشي بدست آمده ازتحليل ديناميكي سازه اسيب ديده مي باشد و مزيت آن نسبت به سايرروشها استفاده ازتعداد محدودي اطلاعات مودي و تعيين همزمان محل و شدت خرابي درسازه ها است جهت بهبود الگوريتم اجتماع ذرات يك عملگر مبتني برآناليز حساسيت به آن اضافه ميش ود و نتايج عددي بيانگر عملكرد مناسب روش پيشنهادي جهت شناسايي خرابي درسازه ها مي باشند.

کلمات کلیدی: تشخيص خرابي، انرژي كرنشي، الگوريتم اجتماع، ذرات بهبوديافته، آناليز حساسيت

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir