جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي مخزن بدون ديواره پاندولي مياني و باديواره پاندولي مياني ازطريق فرمولاسيون و حل عددي
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:11
حجم فایل:382.23 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي مخزن بدون ديواره پاندولي مياني و باديواره پاندولي مياني ازطريق فرمولاسيون و حل عددي

نویسندگان:
مهدي بنائي عليپور [دانشجوي كارشناسي ارشد سازه]
سعيد تارورديلو [دانشيار دانشگاه فني اروميه]

چکیده مقاله:

مواج شدگي و نيروي حاصل از آن برروي ديواره هاي مياني و بيروني مخازن يكي از عوامل خرابي آنها درهنگام وقوع زلزله است دراين تحقيق اثراستفاده ازعملكرد پاندولي ديواره مياني و تاثير اين عملكرد برتوزيع فشارروي ديواره هاي خارج يدرحين وقوع زلزله بررسي شده است بدينمنظور مدل سازي ميدان سرعت سيال با استفاده از تابع پتانسيل انجام شده و اثراندركنش پاندول و سيال درمحاسبات لحاظ شده است براي سهولت حل تابع پتانسيل سيال از اناليز درحوزه فركانس استفاده شده و نتايج حاصله با نتايج ansys مقايسه شده است.

کلمات کلیدی: مخزن، مواج شدگي، پاندول، تابع پتانسيل

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir