جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي پارامترهاي تاثير گذار بررفتار خمشي تيربتني مسلح شده با ميلگرد FRP
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:14
حجم فایل:770.57 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي پارامترهاي تاثير گذار بررفتار خمشي تيربتني مسلح شده با ميلگرد FRP

نویسندگان:
سيدحسين امام [دانشجوي ارشد سازه]
منصور قلعه نوي [استاديار دانشگاه فردوسي مشهد ايران]

چکیده مقاله:

شناخت رفتارميلگرد Frp درتيرهاي بتني تحت خمش موضوع اين تحقيق است براي آن كه بتوان به اين مهم دست يافت اولين گزينه ساخت نمونه هيا آزمايشگاهي و بررسي رفتار اين مصاله درنمونهها مي باشد اما از انجا كه ساختن نمونه هاي ازمايشگاهي كاري بسيارپرهزينه ووقت گير است و نمي تواند باساخت چند نمونه رفتار اين مصالح را بررس ينمود پيشنهاد ميشود يك اناليز حساسيت دقيق روي پارامترهاي تاثير گذار برظرفيت خمشي مقطع انجام شود اين موضوع درگذشته توسط محققين به شكل محدودي روي چندپارامتر انجامگرفته است كه دراين تحقيق سعي شده با توجه به موضوع يك اناليز حساسيت كامل روي پارامترهاي تاثير گذار برمقاومت نهايي و انحنا كه نماينده اي از شكل پذيري مقطع طرح شده با ميلگرد FRP است انجام شود و نتايج اين آناليز با مقطعي كه با ميلگرد فولادي طراحي شده است مقايسه شود و درانتهاعوامل تاثير گذار برمقاومت خمشي مقطع وشكل پذيري آن مشخص شود. كه اگر زماني نياز به ساخت نمونه اي ازمايشگاهي باشد با علم كافي بدانيم كه كدامپارامتر باعث افزياش ويا كاهش درشكل پذيري و ظرفيت نهايي مقطع خواهد شد.

کلمات کلیدی: ميلگردFRP، آناليز حساسيت، شكل پذيري، ظرفيت خمشي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir