جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي مقاومت افزون سيستم لرزه برجانبي TRF بتن مسلح با استفاده ازتحليل هاي فزاينده استاتيكي و ديناميكي غيرخطي
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:12
حجم فایل:539.92 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي مقاومت افزون سيستم لرزه برجانبي TRF بتن مسلح با استفاده ازتحليل هاي فزاينده استاتيكي و ديناميكي غيرخطي

نویسندگان:
پيام اشتري [استاديار دانشگاه زنجان]
عليرضا انصاري [دانشجوي كارشناسي ارشد سازه]

چکیده مقاله:

هدف اصلي از اين تحقيق تعيين ضرايب مقاومت افزون سيستم لرزه برReinforced concrete T-shape RC-TRF Resistant frame به روشهاي تحليل فزاينده استاتيكي و ديناميكي غيرخطي و بررسي تاثير تعدادطبقات برضرايب مقاومت افزون سيستم لرزه بر RC-TRF مي باشد درمرحله اول براي محاسبه ضرايب مقاومت افزون از روش متداول تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي و منحنيهاي STAtic push over SPO استفاده ميگردد براي اين منظور با فرض ثابت بودن شرايط بارثقلي و ضريب كرنش سختي تعدادطبقات را تغيير داده و تغييرات حاصل را مورد بررسي قرار ميدهيم دربخش ديگر سيستم لرزه برRC-TRF را همانند فرضيات حالت اول و تغيير درطبقات با استفاده ازركورد زلزله Northridge , cope mendocino , tabas تحت تحليل ديناميكي افزاينده incremental dynamic analysis IDA قرارميدهيم دراين قسمت نيز با استفاده ازمنحنيهاي DYnamic push over DPO به محاسبه مقاومت افزون ديناميكي سيستم لرزه برRC-TRF مي پردازيم و نتايج حاصل را با نتايج مربوط به تحليل هاي استاتيكي مورد مقايسه قرارميدهيم

کلمات کلیدی: سيستم لرزه برجانبي TRF، مقاومت افزون، تحليل فزاينده استاتيكي غيرخطي، تحليل فزاينده ديناميكي غيرخطي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir