جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي اثرزلزله برپارامترهاي بهينه ي ميراگرجرمي تنظيم شده ي چندگانه
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:457.38 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي اثرزلزله برپارامترهاي بهينه ي ميراگرجرمي تنظيم شده ي چندگانه

نویسندگان:
محتشم محبي [استاديار دانشگاه محقق اردبيلي]
نويد عالش نبي دوست [دانشجويان كارشناسي ارشد زلزله]
داود ولي نژاد []

چکیده مقاله:

استفاده ازسيستم هاي كنترل يكي از راه هاي مناسب براي مقابله با نيروي زلزله مي باشد كه دراين بين طراحي مناسب اين گونه ازسيستم ها موجب عملكرد بهتر اين سيست مها درمقابل نيروي زلزله خواهد بود باتوجه به اينكه عملكرد سيستم هاي كنترل سازه ها به خصوص سيستم هاي كنترل غيرفعال بهنوع ركورد ورودي براي طراحي وتحليل اين سيستم ها وابسته مي باشد لذا دراين پژوهش به بررسي اثرركورد زلزله برپارامترهاي بهينه ميراگر جرمي تنظيم شده چندگانه غيرفعال MTMD پرداخته خواهد شد دراين تحقيق ازالگوريتم ژنتيك GA استفاده شده است براي بررسي اين موضوع سازه 10طبقه برشي انتخاب شده و براي 10 ركورد زلزله ازمنطقه كاليفرنيا براي دو درصد جرمي مختلف به طراحي بهينه مكانيزم MTMD پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: كنترل غيرفعال، ميراگرجرمي تنظيم شده، ميراگرجرمي تنظيم شده ي چندگانه، بهينه سازي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir