جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي تحليل احتمالاتي ريسك لرزه اي Seismic PRA و كاربرد آن درايران
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:465.91 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي تحليل احتمالاتي ريسك لرزه اي Seismic PRA و كاربرد آن درايران

نویسندگان:
سيدمجتبي حسيني [دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله]
فريدون سينائيان [استاديار پژوهشكده تحقيقات ساختمان ومسكن تهران]
فرامرز يوسف پور [استادياران پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي]
كاوه كريمي []

چکیده مقاله:

تحليل احتمالاتي ريسك لرزه اي فرايندي سيستماتيك براي ارزيابي ايمني نيروگاه هاي هسته اي دراثروقوع زلزله است دراين فرايندخطروقوع زلزله با شكنندگي اجزا و سيستم نيروگاهي تلفيق ميشوند تا بتوان ديدي جامع ازايمني نيروگاه درهنگام وقوع زلزله بدست آورد به وسيله اين تحليل فركانس ذوب احتمالي قلب راكتور ونشت مواد راديواكتيو براثر وقوع زلزله به دست مي آيد تكنيكهاي به كاررفته دراين تحليل ازجمله شكنندگي و تحليل خطرزمين لرزه درتحليل ايمني تاسيسات غيرهسته اي نيز كاربرد گسترده اي دارند با افزايش گرايش به ساخت نيروگاه هاي هسته اي و سازه هاي خاص دركشورمان و كاربرد تحليل احتمالاتي ريسك لرزه اي درآنها تلاش شده است مطالعه اي برروي تكنيكهاي موجود انجام گيرد و باتوجه به شرايط و امكانات موجود دركشور جديدترين و كارامدترين روش براي انجام اين تحليل انتخاب شود.

کلمات کلیدی: تحليل احتمالاتي ريسك لرزه اي seismic PRA تحليل شكنندگي تحليل خطرزلزله، نيروگاه هسته اي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir