جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي كارايي تعمير و تقويت ساختمان هاي موجود با استفاده ازميراگرها
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:439.25 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي كارايي تعمير و تقويت ساختمان هاي موجود با استفاده ازميراگرها

نویسندگان:
فاطمه براتي [دانشجوي كارشناسي ارشدمديريت ساخت]
اكبر اسفندياري [استاديار دانشگاه صنعتي اميركبير تهران]

چکیده مقاله:

دراين مقاله بهبود عملكرد لرزه اي ساختمان هاي موجود با استفاده ازميراگر اصطكاكي مورد بررسي قرارگرفته است بدين منظوريك ساختمان 6طبقه اسكلت فلزي دردوحالت باوبدونميراگر مورد مطالعه قرارگرفته است براي تحليل سازه ازتحليل ديناميكي غيرخطيتاريخچه زماني استفاده شده است و پاسخ سازه دردو حالت باهم مقايسه شده است به منظور تعيين بارلغزش بهينه سازه تحت سختي و بارلغزش هاي مختلف آناليز و نقطه اي كه درآن پاسخ سازه مينيمم شده است را به عنوان بارلغزش بهينه معرفي نموديم سازه تحت شتابهاي مختلف مورد تحليل قرارگرفت نتايج نشان دهنده عملكرد غيرخطي سازه ي مجهز به ميراگر مي باشد.

کلمات کلیدی: بهسازي لرزه اي، ميراگراصطكاكي، تحليل ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني، عملكرد لرزه اي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir