جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي تاثير نوع پايه برپاسخ ديناميكي مخازن هوايي بتني
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:642.44 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي تاثير نوع پايه برپاسخ ديناميكي مخازن هوايي بتني

نویسندگان:
مرضيه صدقي [دانشجوي كارشناسي ارشد سازه]
بهرام نوايي نيا [استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل]
ليلا كلاني ساروكلايي [دانشجوي دكتري سازه]

چکیده مقاله:

بررسي رفتارلرزه اي مخازن تحت بارگذاري زلزله با توجه به استفاده گسترده ازآنها و بالا بودن سطح لرزه خيزي كشوراهميت زيادي دارد دراين مقاله پس ازبررسي پيشينه مطالعات اخير انجام شده دراين زمينه رفتار سه مخزن با حجم و ارتفاع يكسان با شافت مركزي دردو حالت بدون قاب و با قاب مورد بررسي قرارميگيرد مخازن مذكور به روش اجزاي محدود و با نرم افزار ansys مدلسازي شده و عملكرد لرزه اي هريك ازاين مخازن درسه حالت خالي نيمه پر و پر با استفاده ازتحليل ديناميكيخطي مورد بررسيقرارگرفته برش پايه و تغيير مكان افقي بالاترين نقطه سازه تحت اثرتركيب سه مولفه زلزله طبس ارايه و تاثيرنوع پايه مخزن برپاسخ سازه مقايسه شده است.

کلمات کلیدی: مخازن هوايي بتني، پايه قابي، برش پايه و تغيير مكان، تحليل ديناميكي خطي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir