جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي تاثيرنفوذپذيري خاك برسختي ديناميكي پي هاي نواري واقع برخاكهاي اشباع توسط روش تركيب اجزا محدود و اجزا نامحدود
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:382.06 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي تاثيرنفوذپذيري خاك برسختي ديناميكي پي هاي نواري واقع برخاكهاي اشباع توسط روش تركيب اجزا محدود و اجزا نامحدود

نویسندگان:
حسين رهنما [استاديار دانشگاه صنعتي شيراز ايران]
محسن علمي [دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله]

چکیده مقاله:

به منظور محاسبه سختي ديناميكي پي هاي نواري واقع برخاكهاي اشباع و بررسي تاثير نفوذپذيري خاك برپاسخ پي ازتركيب اجزا محدود و اجزا نامحدود استفاده شده است با استفاده ازتئوري بيوت معادله ديفرانسيل حاكم برمحيط متخلخل اشباع به عنوان يك محيط دو فازي بدست آمده است سپس توسط روش عددي اجزا محدود و معادله ديفرانسيل حاكم ماتريس ضرايب نيروها و جابجايي تشكيل و از آن به عنوان ابزاري براي محاسبه پاسخ هاي ديناميكي استفاده شده است درمسائل اندركنش خاك و سازه يكي از مهمترين پارامترهاي تاثير گذار برپاسخهاي ديناميكي نحوه مدل كردن مرزهاي سيستم و ارايه يك مدل رياضي به منظور حل معادلات موجود و همچنين جلوگيري ازانعكاس امواج به داخل محيط مي باشد. از اين رو ازاجزا نامحدود به عنوان ابزاري براي جذب امواج رسيده به مرزها استفاده شده است درادامه به منظور صحت سنجي و مقايسه نتايج با پژوهشهاي گذشته يك مثال عددي ارايه شده است.

کلمات کلیدی: سختي ديناميكي، تئوري بيوت، پي نواري، اجزا محدود، اجزا نامحدود

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir