جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي حاشيه اطمينان درطراحي لرزه اي شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:472.73 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي حاشيه اطمينان درطراحي لرزه اي شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

نویسندگان:
آنا آنالوئي [دانشجوي كارشناسي ارشد عمران خاك وپي]
عليرضا آذربخت [استاديار دانشگاه اراك]

چکیده مقاله:

باتوجه به افزايش مقاوم سازي ساختمانها محافظه كارانه شدن نتايج بهسازي شالوده ها نسبت به طراحي آنها ازمسائليست كه مورد توجه مهندسين قرارگرفته است عمده ترين دليل اين اختلاف را ميتوان تفاوت درنيروهاي لرزه اي مورد استفاده دردو روش برشمرد هدف ازمطالعه حاضر بررسي ضريب كاهش نيرو دردستورالعمل بهسازي لرزه اي مي باشد دراين راستا به مطالعه قابهاي بتني همراه با ديواربرشي پرداخته شده و نتايج تحليل هاي ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني و استاتيكي خطي مقايسه گرديده است نتايج نشانگرآنست كه ضرايب بارهاي لرزه اي درتركيبات بارگذاري طراحي اعضاي كنترل شونده توسط نيرو دردستورالعمل منجر به نتايج غيراقتصادي درزمينه شالوده ها ميشود.

کلمات کلیدی: طراحي و بهسازي شالودهها، ضريب كاهش نيرو، روش استاتيكي خطي، روش ديناميكي غيرخطي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir