جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي تاثير ميراگرهاي جرمي درسازه هاي با ارتفاع زياد درزلزله و باد
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:494.55 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي تاثير ميراگرهاي جرمي درسازه هاي با ارتفاع زياد درزلزله و باد

نویسندگان:
حسام آل بويه [دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه]
محمدعلي برخورداري بافقي [دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران]
حسين بخشي [استاديار دانشگاه حكيم سبزواري]

چکیده مقاله:

سيستم هاي ميراگرجرمي و مكانيسم عملكرد آن درسازه هاي بلندمرتبه يكي ازجديدترين تكنولوژي هاي مقابله با نيروهاي جانبي واردبرسازه مي باشد مطالعه اين سيستم درپايداري سازه ها بسيار حائزاهميت بوده زيرا سازه هاي بلندمرتبه به دليل هزينه بسياربالاي ساخت و تعدادبسيارزياد ساكنين ازاهميت ويژه اي برخوردار ميب اشد و بايستي به خوبي درمعرض زلزله و باددردوره طراحي پايدار بوده و پس ازان ني زبه خوبي قابل بهره برداري بمانند براثراعمال نيروي جانبي وارده برسازه ميراگر درفاز مخالف ارتعاش سازه و متناسب با نيروي وارده شروع به حركت مينمايند كهمنجر به استهلاك شديد نيروي مخرب وارده ميگردد سيستم ميراگرهاي جرمي عليرغم استفاده روزافزون درطي ساليان گذشته دردنيا و عملكرد بسيارمناسب و موثر همچنان دركشور ما ناشناخته مانده و مورد استفاده و بهره برداري قرارنگرفته است بابكارگيري سيستم ميراگرجرمي دريك سازه ميتوان تا 50درصد نيروهاي وارده به سازه را مستهلك نمود كه موجب كاهش جابجايي نسبي طبقات ناشي ازنيروهاي بادوزلزله ميگردد.

کلمات کلیدی: ميراگرجرمي، استهلاك، نيروي جانبي، دوره بازگشت، كاهش جابجايي

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir