جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي عملكرد ميراگرجرمي تنظيم شده براي كاهش پاسخ لرزه اي ساختمان هاي بلندمرتبه
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:428.46 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي عملكرد ميراگرجرمي تنظيم شده براي كاهش پاسخ لرزه اي ساختمان هاي بلندمرتبه

نویسندگان:
عباس حق اللهي [استاديار دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران]
مرضيه عباسي طرئي [دانشجوي كارشناسي ارشد سازه]
محسن بشارت فردوسي [كارشناس ارشد سازه]

چکیده مقاله:

ميراگرجرمي تنظيم شده نوع جديدي ازسيستم هاي كنترل سازه مي باشد كه باعث افزايش اتلاف انرژي ميرايي درسازه مي گردد دراين مطالعه به بررسي ميزان تاثير استفاده ازاين ميراگر دربهبود پاسخ سازه هاي بلندمرتبه پرداخته شده است به اين منظور سه قاب 10و15و20 طبقه تحليل ديناميكي تاريخچه زماني تحت سه شتابنگاست طبس نورثريج و لوما پريتا مورد بررسي قرارگرفته است سپس پارامترهاي ميراگرجرمي به مدل سازه اي اضافه گرديدها ست نتايج نشان دهنده آن است كه ايننوع ميراگر اثرات مثبت درپاسخ سازه دارد و ميزان اين تاثير درسازه هاي بلندتر درزلزله هاي مختلف بهتر مي باشد.

کلمات کلیدی: كنترل سازه، ميراگرجرمي تنظيم شده، تحليل تاريخچه زماني غيرخطي، كاهش پاسخ سازه

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir