جدول اشتایل انلاین

نوع پروفیل:

نمره پروفیل:

محاسبه ضریب زلزلهاعضاي ميانقابي مانع ميشوند.

A=
I=

R=
T=

B=
C=

مقالات تصادفی

اطلاعات مقالهبازگشت به جستجو
عنوان مقاله:بررسي عملكرد اتصالات قابهاي برون محور تحت زمين لرزه ميدان نزديك
نوع ارائه:-
زبان مقاله:فارسی
تعداد صفخات:10
حجم فایل:469.07 كيلوبايت
سرفصل مقاله:-
محل انتشار:سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه
سال انتشار:1391
نمایش چکیده مقاله

بررسي عملكرد اتصالات قابهاي برون محور تحت زمين لرزه ميدان نزديك

نویسندگان:
فائزه پورهاشمي [كارشناس ارشد سازه]
سعيد شجاعي [استاديار دانشگاه شهيدباهنركرمان]
نجمه صادق پور [كارشناس ارشد سازه]

چکیده مقاله:

قابهابا مهاربندي برون محور ازجمله سيستم هاي مقاوم سازه اي محسوب ميشود آنها شكل پذيري را كه ويژگي قاب هاي خمشي است و سختي وابسته به قابهاي مهاربندي را با يكديگر تركيب م يكنند دربيشتر اين قابها اتصالات به صورت كاملا صلب يا كاملا مفصلي مدل ميگردنددرحاليكه درواقعيت اتصالات داراي درجه مشخصي ازگيرداري چرخشي هستند بنابراين براي مشاهده اثرنوع اتصلات برروي رفتارسازه درمطالعه اخير رفتارقابهاي برون محور تحت زمين لرزه ميدان نزديك بادرنظرگرفتن عملكرد اتصالات روي پاسخ لرزه اي انحنا تيرپيوند انرژي آن و انرژي ورودي بررسي شده است.

کلمات کلیدی: مهاربند برون محور، زمين لرزه، ميدان نزديك، اتصال نيمه صلب، انرژي ورودي، انرژي تيرپيوند

ورود کاربران

موضوعات


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه سیویلان میباشد.
www.civilan.ir