جزئیات زمین لرزه

تاريخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 22 دي 1395 در 14:32:37
(وقت محلي - تهران)

2017-01-11 11:02:37
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۳.۵

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۶۵ شمالي و ۵۰.۹۰ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/-  كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان كهگيلويه وبوير احمد

فاصله‌ها:

19 كيلومتري چرام، كهگيلويه وبوير احمد
33 كيلومتري گراب سفلي، كهگيلويه وبوير احمد
34 كيلومتري دوگنبدان، كهگيلويه وبوير احمد

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

لرزه های روز اخیر
لرزه های هفته اخیر
لرزه های ماه اخیر
عکس محل زلزله